فرم ارزیابی مهاجرت

فرم ارزیابی متقاضی مهاجرت

تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.
چنانچه نسبت به تکمیل صحیح و دقیق فرم ارزیابی اقدام نفرمایید کارشناسان ما در ارائه خدمات مشورتی به شما دچار مشکل می‌گردند و یا از امکان ارائه خدمات به شما محروم می‌گردیم.
علت وجود سوالات در مورد توانایی مالی این است که میزان پتانسیل مالی به صورت مستقیم در تسریع و ارتقای کیفی پروسه مهاجرتی شما تاثیرگذار است.
 • هر نوع مهارت فنی، ورزشی، هنری و .. خود را بنویسید. در صورت داشتن مدرک نام نهاد صادرکننده مدرک و سال اخذ مدرک را ذکر کنید

  شبکه مهاجرتی راهی انواع خدمات مربوط به اخذ ویزا و اقامت کشورهای خارجی را به شما ارائه می‌دهد.

  نشانی
  تلفن

  09127313858

  ایمیل

  [email protected]

  با ما تماس بگیرید