قیمت گذاری و مقایسه جداول

 • بسته پایه بسته پایه
 • ت 19
 • [tooltip text="Tooltip Text"]Description With Tooltip[/tooltip] 10 MB Max File Size
  1 GHZ CPU
  256 MB Memory
  [button button_link="#" button_text="BUY NOW" button_size="medium" button_rounded="true" button_style="black"]

 • PRO PACKAGE yearly plan
 • $49
 • [tooltip text="Tooltip Text"]Description With Tooltip[/tooltip]
  20 MB Max File Size
  2 GHZ CPU
  512 MB Memory
  [button button_link="#" button_text="BUY NOW" button_size="medium" button_rounded="true" button_style="style-1"]

 • DEVELOPER PACKAGE monthly plan
 • $109
 • [tooltip text="Tooltip Text"]Description With Tooltip[/tooltip]
  200 MB Max File Size
  3 GHZ CPU
  1000 MB Memory
  [button button_link="#" button_text="BUY NOW" button_size="medium" button_rounded="true" button_style="black"]

 • Use Tooltips Use Icons
  CPU
  Memory

 • BASIC PACKAGE yearly plan
 • $19
 • [tooltip text="Tooltip Text"][rt_icon icon_name="icon-info-circled"][/tooltip]
  [rt_icon icon_name="icon-cancel"] [rt_icon icon_name="icon-cancel"] 256 MB Memory
  [button button_link="#" button_text="BUY NOW" button_size="medium" button_rounded="true" button_style="black"]

 • START PACKAGE yearly plan
 • $49
 • [tooltip text="Tooltip Text"][rt_icon icon_name="icon-info-circled"][/tooltip]
  [rt_icon icon_name="icon-ok"] [rt_icon icon_name="icon-ok"] 512 MB Memory
  [button button_link="#" button_text="BUY NOW" button_size="medium" button_rounded="true" button_style="style-1"]

 • PRO PACKAGE monthly plan
 • $109
 • [tooltip text="Tooltip Text"][rt_icon icon_name="icon-info-circled"][/tooltip]
  [rt_icon icon_name="icon-ok"] [rt_icon icon_name="icon-ok"] 1000 MB Memory
  [button button_link="#" button_text="BUY NOW" button_size="medium" button_rounded="true" button_style="black"]

  شبکه مهاجرتی راهی انواع خدمات مربوط به اخذ ویزا و اقامت کشورهای خارجی را به شما ارائه می‌دهد.

  نشانی
  تلفن

  09127313858

  ایمیل

  [email protected]

  با ما تماس بگیرید